Tłumaczenie

Interesujące artykuły

W poszukiwaniu tłumacza

Polska i Ukraina
W czasach daleko idącej globalizacji, dobra znajomość minimalnie trzech języków obcych wydaje się być fundamentalna. Niefortunnie niewielu z nas wystarczająco dobrze wysławia się w przynajmniej jednym języku obcym. Najczęściej stosowany jest język angielski, jednak na zachodzie, również we Wrocławiu, ze względu na bliskość niemieckiej granicy w przewadze jest niemiecki. Ponadto dużo Polaków wyjechało, lub chce wyemigrować za granicę do pracy nie znając wystarczająco języka, a to rodzi komplikacje. Na przykład czasami trzeba coś załatwić, napisać pismo oficjalne, napisać CV. W tego typu sytuacji przydatny jest tłumacz.