tłumacz

Interesujące artykuły

Pozycja biura tłumaczeń po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. Co się uległo zmianie?

Dokumenty
Author: www.sxc.hu
Source: www.sxc.hu
Wstąpienie Polski do UE jest zazwyczaj oceniane na wiele sposobów, nie brakuje przy tym osób, które są nastawione do niego dość negatywnie, nawet mimo to, że od historycznej decyzji minęło już prawie dziewięć lat. Z całą pewnością są jednak firmy, które z radością wspominają dzień, w jakim staliśmy się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, moment ten oznaczał bowiem wzrost znaczenia tych firm na rynku, a co za tym idzie również wzrost ich przychodów. Ich lista nie jest wcale krótka, a wysoką pozycję zajmuje biuro tłumaczeń.

W poszukiwaniu tłumacza

Polska i Ukraina
W czasach daleko idącej globalizacji, dobra znajomość minimalnie trzech języków obcych wydaje się być fundamentalna. Niefortunnie niewielu z nas wystarczająco dobrze wysławia się w przynajmniej jednym języku obcym. Najczęściej stosowany jest język angielski, jednak na zachodzie, również we Wrocławiu, ze względu na bliskość niemieckiej granicy w przewadze jest niemiecki. Ponadto dużo Polaków wyjechało, lub chce wyemigrować za granicę do pracy nie znając wystarczająco języka, a to rodzi komplikacje. Na przykład czasami trzeba coś załatwić, napisać pismo oficjalne, napisać CV. W tego typu sytuacji przydatny jest tłumacz.