przepisy

Interesujące artykuły

Reguły w obszarze systemów zarządzania jakością

strategie dla biznesu
Author: tec_estromberg
Source: http://www.flickr.com
Każda organizacja dąży do optymalizacji mechanizmów swej działalności . Może to oznaczać podwyższenie uczestnictwa w rynku, zmniejszenie wydatków, wdrożenie efektywniejszego kierowania elementami ryzyka, lub wzrost pułapu zadowolenia konsumenta.