prawo

Interesujące artykuły

Warto zatrudniać robotników obsługi bhp w zakładzie

bhp
Author: Western Area Power
Source: http://www.flickr.com
Wchodząc na rynek polski z produktem, z różnego rodzaju usługami, potrzebujemy przestrzegać przede wszystkim polskiego prawa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej i bezpieczeństwa w pracy. Jeżeli na jaw wyjdzie, że firma nie przestrzegają praw zawartych w kodeksach, zostaną nałożone kary pieniężne lub nawet pójdziemy do kryminału.

W poszukiwaniu tłumacza

Polska i Ukraina
W czasach daleko idącej globalizacji, dobra znajomość minimalnie trzech języków obcych wydaje się być fundamentalna. Niefortunnie niewielu z nas wystarczająco dobrze wysławia się w przynajmniej jednym języku obcym. Najczęściej stosowany jest język angielski, jednak na zachodzie, również we Wrocławiu, ze względu na bliskość niemieckiej granicy w przewadze jest niemiecki. Ponadto dużo Polaków wyjechało, lub chce wyemigrować za granicę do pracy nie znając wystarczająco języka, a to rodzi komplikacje. Na przykład czasami trzeba coś załatwić, napisać pismo oficjalne, napisać CV. W tego typu sytuacji przydatny jest tłumacz.

Co zrobić dalej po wypadku w pracy w Anglii?

Wypadki w pracy
Author: Ed Uthman
Source: http://www.flickr.com
W ostatnich kilkunastu latach wyjazdy za granicę do pracy stały się szczególnie powszechne. Jest tak z powodu otwarcia granic w obrębie Europy, dzięki czemu wyjazdy zagraniczne stały się bardzo łatwe. Obywatele Polski wyjeżdżają do innych krajów europejskich licząc na to, że zarobią i zaoszczędzą duże sumy. Niektórzy z nich chcą aaoszczędzić, a później wrócić do kraju.