W poszukiwaniu tłumacza

Interesujące artykuły

W czasach ogarniającej nas globalizacji, dobra znajomość przynajmniej trzech obcych języków wydaje się być fundamentalna. Niefortunnie niewielu z nas wystarczająco dobrze posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym. Najczęściej używany jest język angielski, jednak na zachodzie, również we Wrocławiu, ze względu na niedaleką odległość do granicy przeważa język niemiecki. Prócz tego wielu polskich obywateli wyemigrowało, lub chce wyemigrować za granicę do pracy nie znając odpowiednio dobrze języka, a to rodzi komplikacje. Na przykład czasami trzeba coś załatwić, napisać pismo do urzędu, przygotować CV. W tego rodzaju sytuacji przydatny jest tłumacz.

O tłumaczeniach.

Tłumaczenie wymaga od tłumacza poznania dyscypliny wiedzy, której dotyczy tekst oryginalny. Porozumienie się ze znawcami określonej dyscypliny jest często warunkiem, by tłumaczenie spełniało swoją nadrzędną rolę tzn. oddawało treść, formę i emocje oryginału. W tym zakresie ciągle jeszcze żadne nowoczesne urządzenie czy oprogramowanie nie jest w stanie zastąpić tłumacza, którego praca nie ogranicza się jedynie do sprawnego posługiwania się słownikiem, lecz również właściwej interpretacji oryginału.

Wyróżniamy podstawowe typy tłumaczeń:

Tłumaczenia pisemne ogólne- teksty o tematyce ogólnej, między innymi listy, ogólne oferty handlowe, CV, listy motywacyjne oraz inne tego typu rzeczy.
Tłumaczenia pisemne specjalistyczne- obejmują teksty posiadające słownictwo fachowe z różnego rodzaju dyscyplin wymagające w trakcie przekładu dodatkowej dokumentacji oraz konsultacji specjalisty. Należą do nich między innymi tłumaczenia prawne, medyczne, techniczne i branżowe.
flaga_ukrainy
Tłumaczenia pisemne przysięgłe- wykonywane przez tłumacza przysięgłego, czyli personę zaufania publicznego specjalizującą się w tłumaczeniu na przykład dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów tego typu dokumentów. Tłumacz przysięgły może również  zatwierdzić tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne persony. Aby tłumaczenie przysięgłe było ważne musi posiadać pieczęć tłumacza.
Tłumaczenia ustne –jest to bezpośrednie przekazywanie słów mówiącego do osób/osoby słuchającej. Przydatne na spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, wykładach i tym podobnych. Dobrze wiedzieć, że wyróżniamy kilka sposobów tłumaczenia ustnego.

Gdzie szukać odpowiedniego tłumacza???

Najlepszą drogą, aby znaleźć odpowiedniego tłumacza, jest Internet. Należy tylko wpisać odpowiednią frazę w wyszukiwarkę, przykładowo: tłumaczenie ukraiński lub biuro tłumaczeń rosyjski, aby znaleźć namiary na dużo propozycji świadczenia tego typu usług np. na stronie - http://www.zelwak.pl/. Później wystarczy nawiązać kontakt z odpowiednim biurem, ustalić cenę i przesłać tekst oryginalny. Czasem wszystko można zrobić za pośrednictwem Internetu.


Author: M.G.