W jaki sposób zostać rzeczoznawcą od wycen nieruchomości?

Interesujące artykuły

Wycena nieruchomości to dobry zawód, zapewniający dobre zarobki i szerokie możliwości rozwoju kariery. Rzeczoznawca majątkowy może przeprowadzać wyceny domów, mieszkań, terenów, określać wartość hipoteczną i katastralną i oceniać ewentualne szkody. Może znaleźć pracę w różnorakich miejscach - od banków, przez administrację, po prywatne firmy i rolnictwo.


Zostać rzeczoznawcą jednak nie jest tak łatwo. rzeczoznawca majątkowy to fach regulowany, to znaczy, że do jego uprawiania wymagana jest licencja, a metody i ścieżka uzyskania dyplomu zawierają się w ustawach. Obowiązujące
Nieruchomości
Author: manishibhatt
Source: http://www.flickr.com
zapisy są umieszczone w art. 177 i 191 ustawy o nieruchomościach . Nadzór nad zawodem sprawuje Minister Infrastruktury. W celu uzyskania uprawnień, trzeba przejść przez studia 5-letnie ekonomiczne, techniczne albo prawnicze. W większości przypadków niezbędne jest również zaliczenie kursu podyplomowego, prowadzonego w dużej liczbie uczelni. Obowiązek ten znika, gdy program regularnych studiów spełnia określone minima. Oprócz tego musisz odbyć praktykę zawodową.
Na końcu ścieżki jest wymagający egzamin przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Zdając go z sukcesem, dostajemy licencję rzeczoznawczą. Musimy nie zapominać o przestrzeganiu prawnych obowiązków, jakie niesie zawodowa Wycena nieruchomości (przejdź do serwisu kgdm). Nasza ścieżka kariery znajdzie się pod stałą kontrolą Ministra Infrastruktury. Prawdziwym okazuje się porzekadło: bez pracy nie ma kołaczy. Wybierając w tym roku studia, absolwencie liceum, rozważ taką ścieżką kariery. Długi proces licencjonowania z zrównoważy ci gwarancja, że po magisterce nie wylądujesz na bezrobociu.