Pracownicy z Ukrainy jako doskonała kadra do prac sezonowych

Interesujące artykuły

Coraz częściej pośród przedsiębiorców uwidacznia się inicjatywa dzierżawienia zatrudnionych pracowników innym podmiotom, po to, ażeby uzyskać z tego tytułu dodatkowy przychód, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jednostka odnotowuje osłabienie zapotrzebowania na jej usługi.
pracownik z ukrainy
Author: Jonathan Riley
Source: http://www.flickr.com


Przepisy mówią, że za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić zatrudnionemu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez dany czas. Głównym warunkiem, który zapewni wynajem pracowników jest wyrażenie w formie pisemnej aprobaty pracownika na wykonywanie przez niego pracy w drugiej firmie, niezbędne jest porozumienie pracodawców. Oprócz wskazania konkretnego czasu, na jaki zatrudniony pozostanie oddelegowany, należy również określić typ pracy, jaki ma być przez pracownika czyniony, również honorarium.


nowoczesne biuro
Author: Michael Coghlan
Source: http://www.flickr.com


Jeśli przedsiębiorca potrzebuje w całości dyspozycyjnych, kompetentnych i gotowych do pracy profesjonalistów, a w Polsce jest deficyt w tej branży, właściwym rozwiązaniem okaże się pracownik z Ukrainy, więcej szczegółów oferujemy atrakcyjny leasing pracowniczy. Kadra z Ukrainy doskonale odnajdują się w pracach sezonowych, w jakich elastyczność zatrudnienia i szansa zaangażowania pracownika na 6 miesięcy w przeciągu roku bez pozwolenia na pracę odgrywa dużą rolę.
Pracownicy z Ukrainy dysponują doświadczenie w wjazdach zarobkowych do Polski, z tej przyczyny są mniejsze kłopoty z aklimatyzacją i odnalezieniem się w nowej rzeczywistości. Za zaangażowaniem cudzoziemca przemawia duża motywacja u ludzi z obczyzny, dla których praca w Polsce zapewnia okazje na rozwój i poprawę warunków bytowych.