Praca programisty

Interesujące artykuły

Zawód programisty jest jednym z takich, które w dzisiejszych czasach są poszukiwane i bardzo potrzebne. W zasadzie większość firm zatrudnia co najmniej jednego człowieka na to stanowisko. Praca taka jest także stosunkowo opłacalna, zwłaszcza poza granicami Polski. Wartość tej płacy zależeć będzie jak w większości branży, od zdolności pracownika. W pracy programisty z kolei ceniona jest znajomość różnych języków programowania oraz zdolność posługiwania się nimi.

Komputer all-in-one Wind AE2220
Author: 4Press.pl
Source: 4Press.pl
Firmy interesujące się ogólnie rozumianą branżą IT są na dzień dzisiejszy na etapie szybkiego rozwoju. Ma to miejsce ponieważ obserwuje się ciągły rozwój technologii i tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

Zatem w miarę jak technika idzie do przodu, również umiejętności informatyków powinny być ciągle aktualizowane. Niektóre firmy nie zatrudniają informatyków pomimo że korzystają z ich usług i są im one niezbędne. Wtedy zwykle wynajmują całą firmę informatyczną w formie outsourcingu.

Polega to na zatrudnianiu przedsiębiorstw z zewnątrz w celu obsługiwania przez ich pracowników całości czynności związanych z technologią informacyjną. Rozwiązanie takie jest aktualnie bardzo powszechne. Takie zapotrzebowanie wykazują ogłoszenia publikowane na portalach ofertowych, np: http://www.itkontrakt.pl/mapa-ofert/Kierownik%20Projektu/ (http://www.itkontrakt.pl/mapa-ofert/Kierownik%20Projektu/)

Języki programowania

Często obecnie można zetknąć się z określeniami w rodzaju „programista C++”. Oznacza to po prostu, że pożądany jest pracownik, potrafiący programować w języku C++. Język ten jest raczej uniwersalny i należy do tych bardziej popularnych. Urządzane są różnorodne kursy i szkolenia w zakresie znajomości jęsyka C++ i zdolności posługiwania się nim. Szkolenia tego typu można odbyć również przez Internet. Jest także wiele podręczników z tego zakresu. Innym używanym językiem programowania, który ma mniejsze wykorzystanie niż C++ jest C# (C sharp).Etaty dla programistów

Jak już zostało wspomniane, od starającego się o posadę programisty wymaga się znajomości języków programowania takich, które w danym przedsiębiorstwie lub branży są używane. Przy bardzo dobrej znajomości określonego języka są bardzo duże szanse, że dany kandydat uzyska zatrudnienie. Ogłoszeń typu „praca IT Kraków” jest bardzo dużo. Programiści mają więc duży wybór. Szczególne znaczenie ma w tym miejscu fakt, że programiści tacy znajdują pracę w najróżniejszych branżach. Wiele ogłoszeń z owej branży jest na tej stronie (jest na tej stronie).