PIT 2016 – jak skorzystać z ulgi na dziecko w formularzu podatkowym?

Interesujące artykuły

Rozliczenie PIT 2016 razem z dzieckiem jest przeznaczone dla opiekunów, którzy samotnie wychowują swoje dzieci. Dzięki temu będą oni mogli zaoszczędzić i zredukować podatek, jeżeli tylko spełnią wszelkie wymagane warunki.
Author: Wawel Service
PIT 2016 z ulgą na dzieci może zostać użyty przez osoby, które rozliczają się za pomocą formularza PIT-37, jak również PIT-36 dla przedsiębiorców z rozliczeniem ogólnym. Mogą z niej skorzystać rodzice albo prawni opiekunowie wychowujący dziecko samotnie, którzy wykazują stan cywilny bezpośrednio wskazujący na to, że dziecko jest wychowywane bez udziału partnera. Rodzicem samotnie wychowującym dziecko może być również osoba znajdująca się w małżeństwie, jeśli tylko udowodni, że współmałżonek nie dysponuje prawami rodzicielskimi lub odsiaduje karę w zakładzie zamkniętym. Za osoby samotnie wychowujące dziecko nie można uznać jednak rodziców, którzy żyją wspólnie w konkubinacie – w tym momencie oboje zatracają prawo do wspólnego rozliczenia PIT 2016 wraz z dzieckiem.Ulga obowiązuje tylko dzieci, które się uczą i nie przekroczyły jeszcze 25. roku życia. Prawo do ulgi zatraca się w momencie, gdy dziecko kończy 25. rok życia lub wchodzi w związek małżeński. Jako że ulga naliczana jest miesięcznie, można ją jednak naliczyć za miesiące wcześniejsze aż do momentu, w której utraciło się prawo (hiperłącze do serwisu) do niej. Ważne jest, aby przez chociażby jeden dzień roku rozliczeniowego sprawować samotną opiekę nad dzieckiem. Wysokość sumy zwrotu jest uzależniona również od ilości dzieci i progresywnie wrasta wraz z kolejnym dzieckiem. Pojedyncze ulgi na wszystkie dzieci należy na końcu zsumować – wtedy poznamy autentyczną sumę, którą możemy odliczyć od podatku.


rodzina
Author: Imágenes Gratis Online
Source: http://www.flickr.com
Rozliczenie PIT 2016 na preferencyjnych zasadach nie jest przeznaczone dla osób, które przekroczyły określoną kwotę dochodu rocznego. Jeśli chodzi o osoby wychowujące jedno dziecko stanowi ona 56 tysięcy dochodu rocznego. Z ulgi nie wolno także skorzystać, jeżeli dziecko rozpoczęło pracę opodatkowaną na ogólnych zasadach, a otrzymany z niej przychód przekroczył 3089 zł – nie wliczają się w to jednak dochody uzyskane z wynajmu albo zbycia nieruchomości, które są objęte ryczałtem. Pełna oferta: .