Nowoczesna firma

Interesujące artykuły

Ze względu na złożoność systemów ekonomicznych, lista produktów znamiennie się przeciąga. W tej chwili zwyczajne rekomendowanie produktu już nie wystarcza. Takie poszerzenie łańcucha zalet poszerza obręb informacji z jakimi na co dzień należy się zmierzyć w procesie podejmowaniu decyzji.


praca przy komputerze
Author: Stephan Ridgway
Source: http://www.flickr.com
Na mocno nasyconym rynku, gdy konsument posiada realną możność doboru, zdolność podwyższenia słuszności podejmowanych decyzji może decydować o sukcesie, lub porażce. Jednostki muszą być przygotowane do tego, żeby na każdym kroku poszukiwać dodatkowych zysków, oszczędności, bądź przewagi. Źródłem wiedzy jest analiza danych i wielkie wolumeny danych z wielu źródeł.

Każde przedsięwzięcie posiadające na celu rozbudowę, bądź rozrost środowisk informatycznych winno być dokonywane w świetle zysków, które dane rozwiązanie ma dostarczać organizacji. Bezpośrednio winno oddziaływać na procesy biznesowe, oraz użytkowników, a pośrednio korzystnie przekładać się na realizację strategii firmy i uzyskiwanie przez nią wzrostu.

W świecie analityki pojawiło się nowe pojęcie, nowy kierunek - big data. Pojęcie to znamionuje dążność do poszukiwania i spożytkowania wartości biznesowej drzemiącej w przystępnych coraz większych liczbach informacji - klik. Wywodzą się one z bezkresnej wielkości miejsc, częstokroć spoza organizacji, z dziedzin do tej pory absolutnie niekwalifikowanych jako źródła informacji istotnych dla podejmowania właściwych decyzji biznesowych.


automatyzacja pracy
Author: Matt Brown
Source: http://www.flickr.com
Dużo dostawców rozstrzygnięć wspierających koncepcję big data przekazuje swoje produkty w połączeniu z konkretnym dostawcą sprzętu, czasem będąc nim równocześnie. Stworzenie ustroju analitycznego na podstawie tych rozstrzygnięć to strategiczna decyzja uzależniająca organizację od jednego dostawcy sprzętu i równocześnie uniemożliwiająca skorzystanie z już posiadanej infrastruktury.

Analiza danych posiada szerokie zastosowanie w jakiejkolwiek większej firmie, przede wszystkim w obrębie bankowości, ubezpieczeń, instytucji pieniężnych, IT i consultingu. Są wykorzystywane do diagnozy ryzyka, klasyfikacji ludności, przydatnej do oceny grup wiekowych, zamożności, grup konsumenckich, jakie są klientem produktu firmy.

Więcej -